Blessbock strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego, dnia 30.07.1998r. w Transvaal - Namibia.
W tle: szczęśliwy strzelec i nieodłączna "Misiowa" - dobrze, że zdjęcia nie mówią!