Antylopa kudu strzelona przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 31.07.1998r. w Transvaal - Namibia.