Eland strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 23.04.2001r. w Transvaal (Namibia).