Antylopa impala strzelona przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 24.04.2001r. w Dagsbreak (Namibia).