Ciekawy Eland - myłkus
strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 29.06.2002r. w Transvaal (Namibia).