Drugi guziec strzelony 8.05.2003r. w Thabazimbi (RPA) przez Kolegę Mariusza Janeckiego