Antylopa impala strzelona 9.05.2003r. w Thabazimbi (RPA) przez Kolegę Mariusza Janeckiego.