Piękny mocny daniel
strzelony 25.10.1997r.
przez Mariusza Janeckiego
w Czechach.

Trofeum wyceniono na
178 pkt CIC - srebrny medal.