Kozioł sarny syberyjskiej
strzelony przez Mariusza Janeckiego,
dnia 26.08.2002r. w Mokrousiewo.
Kozioł ważył 30 kg (po wypatroszeniu)
- trofeum w stosunku do tej masy jest wielkie.