Poroże kozła sarny syberyjskiej
strzelonego przez Mariusza Janeckiego,
dnia 26.08.2002r. - masa 820 g.