Muflon
Muflon strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 6.11.1996r. w Czechach.