Muflon

Muflon strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 7.11.1996r. w Czechach.