Muflon

Muflon strzelony przez Kolegę Grzegorza Tumułkę,
dnia 6.11.1998r. o godzinie 1415 w Czechach.