Muflon

Muflon strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 14.02.1998r. w Czechach.