Eland strzelony 9.05.2003r. w Thabazimbi (RPA) przez Kolegę Ryszarda Laszczyka