Impala strzelona 8.05.2003r.
w Thabazimbi (RPA)
przez Kolegę Ryszarda Laszczyka