Steinbok strzelony 4.05.2003r.
w Thabazimbi (RPA)
przez Kolegę Ryszarda Laszczyka