Cietrzew strzelony 20.04.2000r.
przez Grzegorza Tumułkę na Białorusi.