Trzy głuszce, cietrzew, kaczor i słonki
z wyprawy Grzegorza (z prawej) i Mateusza (z lewej) Tumułków na Białoruś.