Głuszec strzelony 18.04.2000r. na Białorusi,
przez Grzegorza Tumułkę.