Białoruś - 15.04.2000r.

Pierwszy głuszec, strzelony
pierwszego ranka (w locie),
przez Mateusza Tumułkę.