Drugi głuszec Mateusza Tumułki
strzelony 20.04.2000r. na Białorusi.

Tym razem z klasycznego podchodu.