Impala strzelona przez Krzyśka Ciemniewskiego dnia 7.08.2004r. w Tanzanii.