Oto żeremie od drugiej strony. Deszczu jest tu ponad 1100 mm na 1m2 rocznie, a śniegu 330 cm,
więc wody tu nie zabraknie. Czy bóbr znajdzie sobie partnerkę? A może już ma? Zobaczymy za rok.