Drugi miś Rynia, strzelony trzeciego dnia, z tego samego kamienia co pierwszy.