Takie pejzaże dominują w krajobrazie Nowej Funlandii.