Impala strzelona przez
Ryśka Laszczyka
dnia 4.08.2004r. w Tanzanii.