Druga impala (a w zasadzie trzecia, bo była jeszcze jedna - na kuchnię)
strzelona przez Ryśka Laszczyka dnia 10.08.2004r. w Tanzanii.