13/20

15/20

Wnętrze jadalni i kierownik, który do każdego posiłku stawiał przedni miodownik z ostrą czuszką.