1/20

3/20

Uroczysta chwila po strzeleniu pierwszego głuszca.