3/20

5/20

Piotrek ze swym głuszcem w dzikim, pierwotnym białoruskim lesie.