Obóz znajdował się, jak się potem okazało, nad brzegiem rzeki. Tyle tylko, że rzeki nie było widać,
a obóz zasypany był śniegiem, aż po dachy chat.