Tego misia Krzysiek oglądał z odległości kilkunastu metrów. Misiu miał "tylko" 8 stóp
i Locha uznał, że na pierwszy dzień to okaz za mały.