Knajpa w Magadanie. Oczekiwanie na samolot do kraju trwało aż 7 dni.
Od lewej Frank, Dave, Krzysiek, Wilbur i Ron.