Morawy - marzec 2008.

Pokot po polowaniu na
indyki i bażanty królewskie.

Od lewej:
Oldrich Kania,
Robert Tomża,
Bernard Franik.