Morawy - luty 2008. Pokot po polowaniu na indyki i bażanty królewskie.
Od lewej - wyżej: Adrian Jaschkowitz, Oldrich Kania, Klaudiusz Matysik,
Od lewej - niżej: Robert Tomża, Stefan Fidewicz, Michał Klimek i Czesław Wojtas.