Springbok Roberta Tomży z charakterystycznym pióropuszem białej sierści.
Ten pióropusz otwiera się w stanach silnego podniecenia, nie tylko po celnym strzale.