Tu dopiero widać wielką radość Cześka oraz potęgę łopat łosia - przypomnę mają one prawie 11 kg.
Zwracam uwagę, że jeden pasynek w prawej łopacie jest odłamany.