Wioska Wilczycy - ostatnia kolacja przed wyjazdem. Od lewej: Rafał, Marek, Walerij i ja.
Nad Markiem - zdjęcie największego odyńca strzelonego w tym obwodzie. Masa 360 kg, szable 29 cm.