Złotomedalowy (121,80 p. CIC) oręż zdobyty przez Roberta w Kostiukowiczach, 30.11.2009r.
Na złoto zapracowały głównie bardzo szerokie szable - oto formularz wyceny