Mariusz Janecki
przed wejściem do
Parku Narodowego Etosha.

Namibia - 2009.