Wnętrze kwatery. Od lewej: Marian (bliżej), Paweł, Mariusz, Waleryj (dyrektor całego okręgu).