Pierwszy łoś strzelony przez Mariusza wieczorem 17.09.2010 - leśnictwo Karanskoje, uroczysko Ljubitielnoje.
Jest to piękny, symetryczny łopatacz o masie 6,34 kg. To piękno widać dopiero na spreparowanym trofeum.