Łowisko Zubariewiczi rejon Migiliew - Marian (z lewej) stoi z Pawłem nad swoją wspaniałą zdobyczą
Byli na ambonach kilkset metrów od siebie i słyszeli intensywne bukowisko - odzywało się wokół 5 byków.