Praca nad czaszką łosia strzelonego przez Mariana. Z lewej dyrektor obwodu Giena.