Ciekawy myłkus strzelony przez Mariusza. Wśród trofeów królują łopatacze i badylarze,
ale kto w Polsce może się pochwalić przywiezionym z Białorusi łosiem myłkusem?
Jeździ tu pewien zamożny myśliwy z zachodu - strzela tylko myłkusy...