Wszyscy uczestnicy wyprawy nad łosiem Czesława. Od lewej Jasiu, Robert, Czesław, Karol.