24/36

26/36

Głuszec strzelony przez Sebastiana 20.04.2011.