30/36

32/36

Tego głuszca Jurek strzelił wieczorem 20.04.2011. na zapadach.
Następnego dnia znalazł go wyżeł dyrektora naszego Gospodarstwa Łowieckiego.