Rozległe łąki po zmeliorowanych bagnach Polesia - teren polowań na bekasy.